Allt du behöver veta om sjukskrivning

11 mars 2024 Veronica Urena

editorial

Sjukskrivning är en nödvändig åtgärd när man på grund av sjukdom eller skada inte kan utföra sitt arbete. Den ger individer tid att återhämta sig utan att behöva oroa sig för förlorad inkomst. I denna artikel kommer vi att utforska de olika aspekterna av sjukskrivning, hur den fungerar, vilka rättigheter och skyldigheter man har samt hur man går tillväga för att få sjukskrivning.

Vad är sjukskrivning?

Sjukskrivning innebär att en arbetstagare på grund av sjukdom inte kan arbeta och därmed får ersättning under frånvaron. I Sverige ansvarar Försäkringskassan för sjukpenning, som utgör den försäkring som erbjuder ekonomisk trygghet under sjukskrivningsperioder. Processen att bli sjukskriven inleds vanligtvis med ett läkarbesök där medicinsk bedömning görs. Läkaren utfärdar ett läkarintyg, vilket är en förutsättning för att ansöka om sjukpenning.

Hur fungerar sjukskrivningsprocessen?

Första steget när man känner sig sjuk är att kontakta hälsovården för en medicinsk bedömning. Om sjukdomen hindrar arbete kan en läkare utfärda ett läkarintyg. Därefter ska du anmäla din frånvaro till din arbetsgivare.

Korta och långa sjukskrivningar

Sjukskrivningens längd varierar beroende på sjukdomens allvar och återhämtningsprocess. Det finns korttidssjukskrivningar som varar i några dagar till några veckor och långtidssjukskrivningar som sträcker sig över flera månader. Sjukskrivning kan också vara deltid, vilket innebär att arbetstagaren utför en del av sitt vanliga arbete.

Sjukpenning och ersättning

Efter läkarintyget och arbetsgivarens vetskap kan man ansöka om sjukpenning hos Försäkringskassan. Den första dagen är en karensdag utan ersättning. Därefter kan man få ersättning baserat på sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Ersättningen är oftast 80 % av den SGI som man har.

sjukskrivning

Rättigheter och skyldigheter

Som sjukskriven har du rättigheter men också skyldigheter som är viktiga att känna till för att processen ska fungera smidigt och korrekt.

Dina rättigheter vid sjukskrivning

Som sjukskriven har du rätt till sjuklön från arbetsgivaren under de första 14 kalenderdagarna i sjukperioden, med undantag för karensdagen. Du har också rätt till att hantera ditt tillfrisknande utan att känna press om att återvända till arbetet för tidigt. Dessutom är arbetstagarens integritet skyddad under sjukskrivning och arbetsgivaren kan inte begära detaljerad information om sjukdomen.

Skyldigheter under sjukskrivningsperioden

Som sjukskriven måste du aktivt medverka i din rehabilitering och följa de behandlingsplaner som upprättats av hälsovården. Du bör regelbundet uppdatera arbetsgivaren om din status och planer för återgång till arbete. Dessutom är det ditt ansvar att ansöka om sjukpenning och lämna in nödvändiga intyg till Försäkringskassan.

Genomgående kommunikation med arbetsgivaren är avgörande under sjukskrivningsperioden. Detta säkerställer att både arbetstagare och arbetsgivare kan planera för återgången på ett effektivt sätt.

Fler nyheter